Đấu giá “Sử dụng mặt bằng căng tin phục vụ ăn uống tại Nhà ăn Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn”

(BĐT) -Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Bên tổ chức đấu giá: Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

2. Tài sản đấu giá: “Diện tích mặt bằng sử dụng cho căng tin phục vụ ăn uống tại Nhà ăn Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn”.

3. Địa chỉ: Thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

4. Giá bán 1 bộ hồ sơ dự đấu giá: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn), tại Phòng TC-KT, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

5. Mức giá khởi điểm: 15.000.000 VNĐ/01tháng (Mười lăm triệu đồng/01tháng).

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai.

7. Thời gian mua hồ sơ và nộp hồ sơ: Từ 8h00 ngày 26 /5/2017 đến trước 8h00 ngày 01/6/2017.

8. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng, nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ.

9. Thời gian đấu giá: 9h00, ngày 01/6/2017.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng từ ngày hợp đồng có hiệu lực (3 năm)

Đề nghị các Trưởng  khoa, phòng thông báo cho cán bộ - viên chức và những cá nhân, tổ chức đơn vị bên ngoài Bệnh viện có nhu cầu đăng ký tham dự đấu giá. Liên hệ Phòng HCQT của Bệnh viện để được hướng dẫn.