Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại quận Hải Châu, Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty Đấu giá BảoViệt thông báo bán đấu giá tài sản do Cục THADS TP. Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 103, tờ bản đồ số 05. Địa chỉ: K17/7 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

DTKV đất: 37,9 m2. DTXD: 35,8 m2. DTSD: 162,1 m2. Kết cấu: Tường xây, mái đúc, sàn đúc.

GKĐ tài sản: 1.529.500.000 đồng (Một tỷ năm trăm hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 15% so với GKĐ.

Người có tài sản: Cục THADS TP. Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 674 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian: Xem tài sản, mua hồ sơ và đăng ký từ ngày 26/11/2017 đến ngày 19/12/2017 (Trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00, ngày 22/12/2017. Tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá BảoViệt – Số 93 Nguyễn Xuân Ôn, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0937.775.777 - 0937.1986.86.