Đấu giá Quyền sử dụng đất và nguyên trạng tài sản gắn liền với đất tại huyện Thường Tín, TP. Hà Nội (Lần 2)

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá tài sản Goldsun thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất và nguyên trạng tài sản gắn liền với đất tại huyện Thường Tín, TP. Hà Nội (Lần 2)

1. Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất và nguyên trạng tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 156748, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00779 do UBND huyện Thường Tín cấp ngày 21/12/2005; Cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: 63B; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 242 m2.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 (01 tầng), diện tích xây dựng 40 m2.

2. Giá khởi điểm: 930.600.000 ĐVN (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi triệu sáu trăm nghìn Đồng Việt Nam).

3. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Ngày 20/02/2017 đến ngày 27/02/2017 (trong giờ hành chính).

4. Tổ chức xem tài sản: Ngày 02/03/2017 đến ngày 03/03/2017(trong giờ hành chính).

5. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Ngày 08/03/2017 đến ngày 10/03/2017 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Phòng Giao dịch – Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Goldsun, số 26 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

7. Tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 16/3/2017 tại Phòng Giao dịch -Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Goldsun, địa chỉ: Số 26 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Công ty CP Đấu giá tài sản Goldsun, số 26 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Tel: 0963.481.694 (Ms.Hiên).