Đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Đấu giá Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản

* Tài sản: Lô 1: 01 khu đất có diện tích 442,8m2 (trong đó DTXD 165,6m2, diện tích còn lại 245,7m2 và diện tích chỉ giới đường đỏ 31,5m2) là diện tích đo đạc thực tế theo sơ đồ bản vẽ thuộc thửa đất số 178, tờ bản đồ số 25 (số cũ 05) do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương duyệt ngày 25/6/2015, đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AP 159573, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: H53561 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp cho ông Ngô Văn Six ngày 20/8/2009, trong đó: đối với diện tích đất hành lang lộ giới đưa vào sử dụng, hiện trang đã xây dựng nhà ở thì người mua trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định vì theo Giấy CNQSDĐ thì hành lang lộ giới là 32m (diện tích: 175,4 m2), hiện nay lộ giới đường Đại lô Bình Dương là 18m (diện tích: 31,5 m2); tài sản xây dựng gắn liền với đất gồm: nhà văn phòng có diện tích 90m2 và nhà kho có diện tích 75,6m2Chi tiết theo Chứng thư Thẩm định giá số: 134a BĐS/2015/CT.ĐA ngày 31/10/2015 của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông ÁGKĐ: 2.207.386.771 đồng. Lô 2: QSDĐ có DT 1.524,4m2 đất trồng cây lâu năm là diện tích đo đạc thực tế theo sơ đồ bản vẽ thuộc thửa đất số 1202, tờ bản đồ số  25 (số cũ 05) do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương duyệt ngày 19/5/2015, đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 304648, số vào sổ cấp GCN: CH00213 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp cho ông Ngô Văn Six ngày 18/3/2010 và tài sản trên đất gồm 38 (ba mươi tám) bụi tầm vong. Chi tiết theo Chứng thư Thẩm định giá số: 134b BĐS/2015/CT.ĐA ngày 31/10/2015 và Công văn số: 154/2015/CV-ĐA ngày 16/12/2015 về việc “Điều chỉnh nội dung Chứng thư Thẩm định giá” của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á. GKĐ: 2.797.467.184 đồng. Hai lô tài sản trên tọa lạc tại: thửa đất số 178, 1202 cùng tờ bản đồ số  25 (số cũ 05), khu phố 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

-  Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: từ 08 giờ 00 phút ngày 13/02/2017 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/03/2017.

-  Thời gian xem tài sản 3: từ  08 giờ 00 phút đến trước 16 giờ 00 phút các ngày 06/03/2017 và ngày 22/03/2017.

-   Thời gian nhận (chuộc) lại tài sản: đến 17 giờ 00 phút ngày 23/03/2017.

-   Thời điểm bán đấu giá tài sản dự kiến: 09 giờ 30 phút ngày 24/03/2017.

* Địa điểm bán đấu giá dự kiến: tại trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Bình Dương;

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.           

* Liên hệ: Số 229, ĐLBD, P.Phú Thọ, Tp.TDM, Bình Dương; Điện thoại: (0650).3855580; 0906 37 39 86 (Long). Website: www.daugiabinhduong.vn