Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, quỹ đất năm 2015 gồm 26 lô. Cụ thể như sau:

* Vị trí 01 - Thôn Đọi Tín: Tại tờ PL 03 thửa 50; Gồm 03 lô: Từ lô 02 đến lô số 04.

Giá khởi điểm 700.000đ/1m2

* Vị trí 2 và vị trí 3 - Thôn Đọi Nhất: Gồm 23 lô

- Tại PL7 thửa 214, 215, 217, 40,241, 242, 243, 244 và PL8 thử a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 61 ,62 ,63 ,64, 65, 150, 151, 152, 153, 154 gồm 23 lô, trong đó:

+ Khu vực 2: Gồm 04 lô : Lô 60; từ lô 84 đến lô 86.

Giá khởi điểm 800.000đ/1m 2

+ Khu vực 3:  Gồm 19 lô: Từ lô 98 đến lô 100 và từ lô 125 đến lô 131; từ lô 136 đến lô 144.

Giá khởi điểm 400.000đ/1m 2

1. Thời tiếp nhận khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

Khách hàng có nhu cầu đến UBND xã Đọi Sơn hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp để nhận mẫu đơn và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau trong một khu vực. Đăng ký tham gia tại vị trí nào thì đấu giá tại vị trí đó.

- Thời hạn cuối cùng nộp đơn đăng ký đến 11h00’ ngày 27/02/2017.

- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1lô (Số tiền này không được hoàn lại)

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8h00’ đến 11h30’ ngày 27/02/2017

- Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/1lô tại VT1 và Khu vực 2 tại VT2,3 và  5.000.000 đồng/1lô tại Khu vực 3 tại VT2,3

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 28/02/2017 (Thứ ba)

- Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên.

 Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm dịch vụ BĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điện thoại: 03513.845.968.