Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất xen ghép tại Xứ Bàu Quánh Trên thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 28 lô đất khu xen ghép xứ Bàu Quánh Trên thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 5.916,0 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ; cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởi điểm (Đồng)

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (cho từng vòng đấu: đồng/lô)

1

ONT 224

370,8

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 7,5 m (Khu vực 2)

400.000,0

148.320.000

22.000.000

8.000.000

2

ONT 245

269,0

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 7,5m (Khu vực 2)

300.000,0

80.700.000

12.000.000

4.000.000

3

ONT246

214,6

Vị trí1, mặt tiền đường đi rộng 7,5 m (Khu vực 2)

350.000,0

75.110.000

10.000.000

4.000.000

4

ONT 247

213,6

350.000,0

74.760.000

10.000.000

4.000.000

5

ONT 248

212,4

350.000,0

74.340.000

10.000.000

4.000.000

6

ONT 249

235,1

350.000,0

82.285.000

12.000.000

4.000.000

7

ONT 250

231,2

350.000,0

80.920.000

12.000.000

4.000.000

8

ONT 251

227,7

350.000,0

79.695.000

10.000.000

4.000.000

9

ONT 252

229,5

350.000,0

80.325.000

12.000.000

4.000.000

10

ONT 253

201,3

350.000,0

70.455.000

10.000.000

4.000.000

11

ONT 254

200,7

350.000,0

70.245.000

10.000.000

4.000.000

12

ONT 255

198,6

350.000,0

69.510.000

10.000.000

4.000.000

13

ONT 256

192,2

350.000,0

67.270.000

10.000.000

4.000.000

14

ONT 257

187,2

350.000,0

65.520.000

10.000.000

4.000.000

15

ONT 258

197,3

350.000,0

69.055.000

10.000.000

4.000.000

16

ONT 260

264,2

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 11,5 m (Khu vực 2)

450.000,0

118.890.000

15.000.000

6.000.000

17

ONT261

207,9

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 11,5 m (Khu vực 2)

450.000,0

93.555.000

12.000.000

5.000.000

18

ONT 262

204,3

450.000,0

91.935.000

12.000.000

5.000.000

19

ONT 263

211,7

450.000,0

95.265.000

12.000.000

5.000.000

20

ONT 264

207,6

450.000,0

93.420.000

12.000.000

5.000.000

21

ONT 265

203,5

450.000,0

91.575.000

12.000.000

5.000.000

22

ONT 266

202,7

450.000,0

91.215.000

12.000.000

5.000.000

23

ONT 267

175,0

450.000,0

78.750.000

10.000.000

4.000.000

24

ONT 268

171,7

450.000,0

77.265.000

10.000.000

4.000.000

25

ONT 269

168,5

450.000,0

75.825.000

10.000.000

4.000.000

26

ONT 270

165,2

450.000,0

74.340.000

10.000.000

4.000.000

27

ONT 271

166,2

450.000,0

74.790.000

10.000.000

4.000.000

28

ONT 272

186,3

450.000,0

83.835.000

12.000.000

4.000.000

TỔNG

5.916,0

 

 

2.329.170.000

 

 

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/12/2017 tại khu xen ghép xứ Bàu Quánh Trên thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/12/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã huyện Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

-  Từ 08h00 ngày 13/12/2017 cho đến 17h00 ngày 15/12/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 15/12/2017 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 16/12/2017.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Thủy Phù.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn