Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Bắc Kạn, Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản là quyền sử dụng 04 lô đất ở tại đô thị thuộc Khu đất số 3, khu dân cư đô thị phía Nam tại tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (gồm các lô đất số: 7, 8, 11, 17 nằm trong 34 lô đất phía Tây Kho bạc Nhà nước). Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2017.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường tầng 4 - Sở Tư pháp Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ đấu giá. 

Tên tài sản và nơi có tài sản đấu giá
Giá khởi điểm(đ)/lô
Tiền đặt trước(đ)/lô
Tiền bán hồ sơ(đ)/Hồ sơ
- Quyền sử dụng 04 lô đất ở tại đô thị thuộc Khu đất số 3, khu dân cư đô thị phía Nam tại tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (gồm các lô đất số: 7, 8, 11, 17 nằm trong 34 lô đất phía Tây Kho bạc Nhà nước).
- Diện tích (m2/lô): 75m2. Loại đất: ODT
667.500.000
130.000.000
500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (13/12/2017 và 14/12/2017).

Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Mục 3 Thông báo này).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính)

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày 11/12/2017 đến 16h 30’ ngày 22/12/2017.

- Địa điểm: Tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bắc Kạn.

- Thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày 21/12/2017, 22/12/2017, đến 16h00’ ngày 25/12/2017. Tiền đặt trước khách hàng nộp vào tài khoản của Trung tâm số TK: 128000030856 tại ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 10.000.000,đ/lần trả giá (Mười triệu đồng chẵn)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Điều kiện: Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua đất xây dựng nhà ở đều được phép đăng ký tham gia đấu giá và không hạn chế số lô đất đăng ký đấu giá; một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Đăng ký lô nào thì nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá lô đó. Những trường hợp sau không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

Không tổ chức đấu giá đối với lô đất chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV BĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Sổ hộ khẩu (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3875.790.