Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên tổ chức niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản sau:

- Tên đơn vị bán đấu giá tài sản: Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên;

Địa chỉ làm viêc: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Tư Pháp tỉnh Phú Yên - 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

- Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Danh mục tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất Khu dân cư phía Bắc của khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (thuộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa-giai đoạn 1).

(Bán nguyên cụm dự án, không bán từng lô riêng lẻ)

- Tổng diện tích 159.522 m2 , trong đó:

+ Đất xây dựng nhà ở biệt thự và đất xây dựng nhà ở liên kề (diện tích 126.566m2);

+ Đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ (diện tích 32.956 m2).

- Mục đích sử dụng đất:

+ Đất ở tại đô thị: 126.566 m2

+ Đất thương mại dịch vụ: 32.956 m2

- Hình thức và thời hạn sử dụng đất:

+ Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá với thời hạn sử dụng lâu dài đối với phần diện tích đất ở tại đô thị.

+ Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần thông qua đấu giá với thời hạn sử dụng đất là 50 (năm mươi) năm đối với phần diện tích đất thương mại dịch vụ.

Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 784.284.000.000đ

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 01/03/2017.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua hồ sơ và tổ chức bán đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 ngày 24/02/2017.

- Phí tham gia đấu giá: 3.000.000đ/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 40.000.000.000đ/01 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/02/2017 đến 15 giờ 00, ngày 24/02/2017.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Yên số: 3713.0.1046277.00000 - Tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Yên.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu lần đầu: 8.000.000.000 đồng (tương đương 01% so với giá khởi điểm)

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 24/02/2017.

- Thời gian đăng ký mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 ngày 24/02/2017.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp bộ hồ sơ cho Hội đồng bán đấu giá tài sản đáp ứng đủ các điều kiện, năng lực sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Hội đồng bán đấu giá tài sản);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Văn bản chứng minh năng lực tài chính: Văn bản chứng minh nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng), có thể nộp một trong các loại văn bản sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán);

+ Bảo đảm bằng số dư tiền gửi nhân hàng (có xác nhận của ngân hàng nơi gửi);

+ Bảo đảm bằng tài sản tương đương (có văn bản thẩm định giá trị tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá độc lập, những văn bản này phải còn hiệu lực ít nhất 06 tháng);

+ Văn bản bảo lãnh tài chính tham dự đấu giá của ít nhất một Ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (số 68 Lê Duẩn, Phường 7, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên), điện thoại 057.3843937.