Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở khu ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, khu ao các Cụ, thôn Vũ Ngoại, Khu I, Khu II, thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, thôn Hậu xá, xã Phương Tú; khu Đống Mối Sâu, thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội như sau:   

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Khu ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt: 16 thửa đất. GKĐ: 4.700.000 đ/ m2.

- Khu ao Các Cụ, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt: 07 thửa đất. GKĐ: 5.000.000 đ/m2.

- Khu I, Khu II, thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt: 05 thửa đất. GKĐ: 4.500.000 đ/m2.

- Thôn Hậu Xá, xã Phương Tú: 09 thửa đất. GKĐ: 2.700.000 đ/m2.

- Khu Đống Mối Sâu, thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu: 01 thửa đất, GKĐ: 2.800.000 đ/ m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

3. Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 14/6/2018 đến 17 giờ 00, ngày 26/6/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

4. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đ/ hồ sơ; 500.000 đ/ hồ sơ.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 25/6/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 27/6/2018.

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 đ; 40.000.000 đ; 120.000.000 đ.

6. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo thời gian, địa điểm nêu trên.

7. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: Vào 8h30’, ngày 29/6/2018 (Thứ 6) tại Hội trường lớn UBND huyện Ứng Hòa.

Thông tin xin liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa. SĐT: 0243.3980886.