Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu ĐG 19 thôn Bái Ngoại, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai gồm 11 thửa đất: Các thửa đất ký hiệu từ thửa ĐG19.11  đến thửa ĐG19.15, thửa ĐG19.18 và từ thửa ĐG19.20 đến thửa ĐG19.24. Diện tích trong khoảng từ 81,6m2 đến 126,1m2 - Giá khởi điểm: 2.500.000đ/01m2; Khu ĐG 06 - PC, thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai gồm 04 thửa đất - Các thửa đất ký hiệu ĐG 06 - PC01 đến ĐG 06 - PC04 - Giá khởi điểm: 1.700.000 đ/01m2 – Diện tích các thửa đất trong khoảng từ 184,9m2 đến 299,75 m2; X17 Khu Chùa Bà, thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai gồm 27 thửa đất - Các thửa đất ký hiệu L01 đến L27 - Giá khởi điểm: 3.000.000 đ/01m2 – Diện tích các thửa đất trong khoảng từ 104,4m2 đến 120,3m2; Bước giá chung cho tất cả các thửa đất đấu giá tại 03 xã là: 100.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 8h00 ngày 23/01/2017 đến 17h00 ngày 08/3/2017, hồ sơ được in và tải tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai – http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 09/3/2017 đến 17h00 ngày 15/3/2017.

4. Tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai hoặc Chuyển khoản: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai – STK: 102010002075927 – Tại: Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Hà Tây (Các trường hợp Chi nhánh phát triển Quốc Oai nhận được tin chuyển khoản sau 17h00 ngày 15/3/2017 đều không được chấp nhận); Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo về: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai, đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Chi nhánh phát triển quỹ đất Quốc Oai nhận được sau 17h00 ngày 15/3/2017 thì Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00 ngày 16/3/2017 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá các thửa đất xã Liệp Tuyết và Phú Cát vào hồi 8h00 ngày 18/3/2017 (Thứ Bảy) tại Hội trường UBND xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; Phiên đấu giá các thửa đất xã Nghĩa Hương vào hồi: 14h00 ngày 18/3/2017 (Thứ Bảy) tại Hội trường UBND xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai – Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội - Điện thoại: 0433.844.555.