Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Búk, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Krông Búk, Đăk Lăk ủy quyền như sau: