Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về  việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại Thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng. Tổng số 82 lô, cụ thể như sau:

1. Khu A:  Gồm 22 lô

a) Khu vực 1 - Vị trí 1 - Quốc lộ 21A thị trấn Ba Sao

Lô A22. Giá khởi điểm: 5.600.000 đồng/m2 đến 6.100.000 đồng/m2 .

b) Khu vực 2 - Vị trí 2 - Đường ĐH05 thị trấn Ba Sao:

- Lô A1. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2 đến 4.000.000 đồng/m2 .

- Lô A13. Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/m2 đến 3.700.000 đồng/m2 .

- Lô A14 đến A21. Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2 đến 3.500.000 đồng/m2 .

- Lô A2 đến A12. Giá khởi điểm: 2.600.000 đồng/m2 đến 3.100.000 đồng/m2 .

2. Khu B: Gồm 18 lô

- Lô B1 và B9. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2 đến 4.000.000 đồng/m2 .

- Lô B10 và B18. Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/m2 đến 3.700.000 đồng/m2 .

- Lô B2 đến B8. Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2 đến 3.500.000 đồng/m2 .

- Lô B11 đến B17. Giá khởi điểm: 2.600.000 đồng/m2 đến 3.100.000 đồng/m2 .

3. Khu C: Gồm 5 lô

a) Khu vực 1, vị trí 1: Quốc lộ 21A thị trấn Ba Sao

Lô C1. Giá khởi điểm: 5.600.000 đồng/m2 đến 6.100.000 đồng/m2 .

b) Khu vực 2 – Vị trí 2 – Đường ĐH05 thị trấn Ba Sao:

- Lô C5. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2 đến 4.000.000 đồng/m2 .

- Lô C2 đến C4. Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2 đến 3.500.000 đồng/m2 .

4. Khu D: Gồm 24 lô

- Lô D1, lô D12 và D13. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2 đến 4.000.000 đồng/m2

- Lô D2 đến D11 và D24. Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2 đến 3.500.000 đồng/m2

- Lô D14 đến D23. Giá khởi điểm: 2.600.000 đồng/m2 đến 3.100.000 đồng/m2 .

5. Khu E:  Gồm 13 lô

- Lô E13. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2 đến 4.000.000 đồng/m2 .

- Lô E1. Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2 đến 3.500.000 đồng/m2 .

- Lô E2 đến E12. Giá khởi điểm: 2.600.000 đồng/m2 đến 3.100.000 đồng/m2

(Giá khởi điểm chính thức sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định và sẽ được công bố tại phiên đấu giá)

I. Thời gian tiếp nhận khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

Khách hàng có nhu cầu đến UBND thị trấn Ba Sao hoặc Trung tâm DV bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp để tham khảo hồ sơ và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký nhiều lô trong một vị trí, ở nhiều vị trí khác nhau, đăng ký tham gia vị trí nào thì được tham gia đấu giá tại vị trí đó.

- Số lượng lô đất được bán tại phiên đấu giá sẽ do UBND huyện quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian nộp đơn đăng ký chậm nhất: 11h00 ngày 01 tháng 3 năm 2017,

- Phí tham gia đấu giá:  200.000đồng/1lô,

- Thời gian thu tiền đặt trước: ngày 01 tháng 3 năm 2017 (7h30’ đến hết 11h30’),

- Số tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/lô (Bốn mươi triệu đồng/1lô),

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến 8h00’ ngày 02 tháng 3 năm 2017 (Thứ năm).

- Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn. Điện thoại: 03513.845.968.