Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (Ban QLDA ĐTXD huyện) thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Gia Lâm như sau:

1. Khu đất đấu giá:

(i) Xã Yên Thường: Khu đất X1, Đồng Trước, thôn Xuân Dục, tổng diện tích 2.000 m2; gồm 25 thửa đất: 09 thửa (ký hiệu: T-7, T-8, T-9; Từ T-15 đến T-20) giá khởi điểm 14.000.000 đ/ m2; 16 thửa (ký hiệu: Từ T-1 đến T-6; Từ T-10 đến T-14; Từ T-21 đến T-25) giá khởi điểm 10.500.000 đ/ m2. (ii) Xã Phù Đổng: Khu đất tái định cư thôn Phù Dực, tổng diện tích 4.001,4 m2; gồm 38 thửa đất (ký hiệu từ T1 đến T20 và T23 đến T40) giá khởi điểm 7.500.000 đ/ m2. (iii) Xã Đông Dư: Khu đất X4 thôn 2: diện tích: 79m2, gồm 01 thửa (ký hiệu LK1), giá khởi điểm 9.000.000 đ/ m2; Khu X8 thôn 4 tổng diện tích: 390 m2 gồm 05 thửa (ký hiệu từ LK1 đến LK5), giá khởi điểm 9.000.000 đ/ m2; Khu X12 thôn 4 tổng diện tích 148 m2 gồm 02 thửa (ký hiệu NO1 và NO2), giá khởi điểm 9.400.000 đ/ m2; khu X13 thôn 4 tổng diện tích 262 m2 gồm 03 thửa (ký hiệu: LK1 đến LK3), giá khởi điểm 11.400.000 đ/ m2.

- Bước giá: 200.000 đ/ m2.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước tương ứng theo từng thửa đất (Chi tiết theo Hồ sơ mời đấu giá).

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp cho từng thửa đất tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 14/6/2018 đến ngày 05/7/2018 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Trụ sở Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm (Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 04 và 05/7/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số TK: 21210000595555 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (BIDV chi nhánh Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với  thửa đất Ký hiệu: ………… thuộc khu … xã …, huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: Ngày 02 và 03/7/2018 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 07/7/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường Khu B2, Trụ sở UBND huyện Gia Lâm (Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Điện thoại: 024.37.622.619. Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm. Điện thoại: 024.38.768.930.