Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ ủy quyền như sau: