Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng

Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu đất Trụ sở UBND xã Nghĩa Trung (cũ), huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

- Địa chỉ các lô đất: Thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

- Tổng diện tích:2.083m2 (Hai ngàn không trăm tám mươi ba mét vuông)

Cụ thể như sau: 

Stt

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Thành tiền (đồng)

01

Lô A1

319,5

395.860.500

02

Lô A2

354,5

439.225.500

03

Lô A3

356,1

441.207.900

04

LôA4

357,7

443.190.300

05

Lô A5

359,3

445.172.700

06

Lô A6

335,9

416.180.100

Tổng cộng

2.083

2.580.837.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất, thu tiền sử dụng đất một lần

4/ Tổng giá khởi điểm: 2.580.837.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám mươi triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Các lô đất được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô.

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Bước giá: Bước giá ở mỗi vòng đấu: 05% (Năm phần trăm)

8/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

10/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 20/06/2018 đến ngày 10/07/2018, tại 02 địa điểm:

+ Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng (Đ/C: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước (Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)

11/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 04/07/2018 tại khu đất Trụ sở UBND xã Nghĩa Trung (cũ), huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

12/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Khách hàng đăng ký trực tiếp từ ngày 20/06/2018 đến ngày 10/07/2018, tại 02 địa điểm:

+ Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng (Đ/C: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước (Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)

13/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 13/07/2018 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

14/ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành;

b/ CMND, giấy phép kinh doanh sao y, chứng thực;

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% trên giá khởi điểm của tài sản.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000đ/ hs/lô.

15/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.