Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TPHCM thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyền sử dụng 3.081,1 m2 đất trồng cây hàng năm khác thửa số 103, tờ bản đồ số 37, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

- DTKV: 3.081,1 m2. Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng: đến năm 2016.

- Ghi chú: Trọn thửa 531 (1.965 m2), 532 (1.121 m2) tờ bản đồ số 09 (TL02/CT-UB), tương ứng trọn thửa 100 (1.107 m2), 103 (1.974,1 m2) tờ bản đồ 37 (TL BĐĐC); cấp theo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 559, quyển số 01/2010 TP/CC-SCT/HĐGD được Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A chứng thực.

- Giá khởi điểm: 1.843.037.388 đồng. Thuế thu nhập cá nhân người mua trúng đấu giá chịu.

Hạn chót đăng ký : 11 giờ 00 ngày 15/5/2017.

Bán đấu giá: ngày 26/5/2017.