Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Tam Đường, Lai Châu

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Thái Linh – Chi nhánh Vĩnh Phúc thông báo mời đấu giá tài sản như sau: