Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt tại Đắk Lắk tổ chức Bán đấu giá tài sản sau:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Nguyễn Văn Tân và bà Nguyễn Thị Thương.

Địa chỉ tài sản: Xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng giá khởi điểm: 1.044.833.000 đồng.

File đính kèm