Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt tại Đắk Lắk tổ chức Bán đấu giá tài sản sau:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Huỳnh Văn Rép và bà Hồ Thị Bậm.

Địa chỉ tài sản bán đấu giá: Thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

File đính kèm