Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức bán đấu giá tài sản do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi I ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

1. Tài sản bán đấu giá:

Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi I. Chi tiết như sau:

• Quyền sử dụng đất:

-  Diện tích đất: 1.768m2 chi tiết như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 495829 ngày 05/3/2010 cấp cho Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi I.

- Hình thức sử dụng đất: Đất thuê trả tiền thuê đất một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Chỉ tiêu quy hoạch của lô đất: Theo Công văn số 4047/QHKT-P3 ngày 30/9/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội như sau:

+ Tổng diện tích đất: 1.768m2. Trong đó:

Diện tích đất xây dựng công trình (thương mại: mật độ tối đa 50%): 884m2.

Diện tích đất sân, đường còn lại: 884m2.

+ Chiều cao công trình: 2 tầng.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội (trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, nhà hàng, dịch vụ và các tiện ích đô thị phục vụ dân cư theo quy hoạch chung).

• Tài sản gắn liền với đất hiện có: Gồm nhà làm việc, nhà xe và sân đường nội bộ cụ thể như sau:

Nhà làm việc (B4): Hoàn thành xây dựng năm 1993, diện tích đất xây dựng 232m2, diện tích sàn xây dựng: 696m2.

Nhà làm việc (B3): Hoàn thành xây dựng năm 1993, diện tích đất xây dựng 132m2, diện tích sàn xây dựng: 396m2.

Nhà xe (B1): Hoàn thành xây dựng năm 1993, diện tích đất xây dựng 131m2, diện tích sàn xây dựng: 131m2.

Sân đường nội bộ: Diện tích đất xây dựng 1.273m2.

2.Giá khởi điểm: 11.430.568.000đ (Mười một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi I bán đấu giá theo quy định.

2. Kế hoạch bán đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ khi thông báo đến trước 16h ngày 24/3/2016.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Ngày 23/3/2016 - 24/3/2016.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25/3/2016 tại Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

- Thời gian đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước: Ngày 28/3/2016.

- Thời gian bán đấu giá: Ngày 30/3/2016.

- Địa điểm bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Số 2 Quang Trung, Hà Đông, HN.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội,

  Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội (Trong giờ hành chính)