Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT SAU

Lô đất số 12 - đường Hoàng Văn Thụ, khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Diện tích:  180 m2 (Một trăm tám mươi mét vuông)

Giá khởi điểm: 224.460.000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng: đất ở lâu dài.     

Thời gian phát hành, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/01/2017 đến 10h00 ngày 13/02/2017 tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 12/01/2017 đến 10h00 ngày 13/02/2017 tại Nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá:  8h30 phút ngày  15/02/2017, tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - ĐT: 0651.3860.216