Đấu giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 101,3m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 130-1, tờ bản đồ số 05 tại địa chỉ: Tổ 05, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 2.228.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí khác theo quy định.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 11/11/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 02/12/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 24/11/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 05/12/2016.

7.  Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng Đấu giá – Công ty CP Đầu tư, Thương mại và đấu giá Hoàng Gia.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.