Đấu giá Nhà và đất tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

(BĐT) - Chi nhánh miền Nam Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá tài sản lần 04 như sau:
Đấu giá Nhà và đất tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

1.Tài sản bán đấu giá: Nhà và đất tại số 94 khu phố 3A (Số cũ 6/1F khu phố 4) Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số: 15278/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2000 và Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số: 04436/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp ngày 27/10/2003. Hiện trạng thực tế theo 02 bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm Đo đạc - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 17/06/2011, cụ thể:

Đấu giá Nhà và đất tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - ảnh 1
+ Căn cứ vào 02 bản vẽ hiện trạng trên thì nhà ở, đất ở số 94 (số cũ 6/1F) Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM có một phần diện tích thuốc lộ giới hẽm (lộ giới hẻm xi măng là 4,5m, vạt góc giao lộ 2m theo Công văn số 80/UBND-QLĐT ngày 23/4/2008 của UBND quận 7).

+ Khi nhà nước thu hồi đất Người trúng đấu giá có trách nhiệm chấp hành theo quy định pháp luật.

+ Đối với phần diện tích đất khác với chủ quyền, người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hợp thức hóa, sử dụng theo quy định pháp luật về đất đai.

- Giá khởi điểm: 16.633.290.640 đồng (Mười sáu tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu hai trăm chín mươi nghìn sáu trăm bốn mươi đồng).

(Mức giá trên đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng nếu có).

- Lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản bán đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật.

- Tiền đặt trước: 2.494.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu đồng) tương đương với 15% giá khởi điểm.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán để đảm bảo thi hành án.

2. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 01/03/2017 tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn đô 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An; Số 04 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 24/03/2017 tại số 94 Khu phố 3A (Số cũ 6/1F Khu phố 4) Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 09/03/2017 (trong giờ hành chính) tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn đô 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An - Số 04 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27/03/2017 tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn đô 348  Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn đô 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0462928913, ĐT : 08 6683 6078.