Đấu giá máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự TP.Quảng Ngãi ủy quyền như sau: