Đấu giá lô xe ô tô tải tự đổ tại Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi Cục thi hành án huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ủy quyền như sau: