Đấu giá lô hóa chất axit nitric tại Hà Nội

(BĐT) - Nhà máy In tiền quốc gia có nhu cầu bán đấu giá lô hóa chất axit nitric (HNO3) với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tài sản: Axit nitric (HNO3). Số lượng: 1.293 lít.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

3. Giá khởi điểm: 72.061.000 đồng (Bảy mươi hai triệu không trăm sáu mươi mốt nghìn đồng, giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/ bộ (một trăm nghìn đồng/ bộ).

Bộ hồ sơ gồm: 01 bản quy định bán đấu giá, 01 phiếu đăng ký đấu giá có đóng dấu treo, 01 bản hợp đồng mẫu.

5. Tiền đặt trước dự đấu giá là: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

6. Thời gian tổ chức đấu giá:

- Từ 8 giờ 00, ngày 13/6/2018 đến 16 giờ 00, ngày 15/6/2018 (Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật), Nhà máy In tiền quốc gia thông báo công khai đấu giá hóa chất axit nitric trên bảng tin, cổng Nhà máy In tiền quốc gia, website, phương tiện thông tin đại chúng (dự thảo thông báo kèm theo), các đơn vị đến xem mẫu và mua hồ sơ đấu giá tại Nhà máy In tiền quốc gia đồng thời nộp hồ sơ năng lực.

- Từ 8 giờ 00 đến 14 giờ 00, ngày 18/6/2018, Nhà máy thông báo công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá trên bảng tin, cổng Nhà máy, các đơn vị có tên trong danh sách trên có nhu cầu tham dự đấu giá nộp phiếu đăng ký đấu giá và tiền đặt trước tại Phòng Kế toán - Tài chính.

- Nhà máy In tiền quốc gia tổ chức mở thầu đấu giá hồi 14 giờ 05, ngày 18/6/2018 tại Phòng họp số 1, Tầng 2, Nhà A4 của Nhà máy.

7. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xin liên Phòng Quản trị - Nhà máy In tiền quốc gia, số 30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37547653.

Trân trọng kính mời!