Đấu giá lô hóa chất axit nitric tại Hà Nội

(BĐT) - Nhà máy In tiền quốc gia. Địa chỉ: Số 30 Đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có nhu cầu bán đấu giá lô hóa chất axit nitric (HNO3) với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tài sản: Axit nitric (HNO3). Số lượng: 1.293 lít.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

3. Giá khởi điểm: 88.964.000 đồng (tám mươi tám triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn đồng, giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/bộ (một trăm nghìn đồng/bộ).

Bộ hồ sơ gồm: 01 bản quy định bán đấu giá, 01 phiếu đăng ký đấu giá có đóng dấu treo, 01 bản hợp đồng mẫu.

5. Tiền đặt trước dự đấu giá là: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

6. Thời gian tổ chức đấu giá:

- Từ 8 giờ 00, ngày 13/3/2018 đến 16 giờ 00, ngày 20/3/2018, Nhà máy thông báo công khai trên bảng tin, cổng Nhà máy, website, phương tiện thông tin đại chúng.

- Từ 8 giờ 00, ngày 13/3/2018 đến 11 giờ 00, ngày 20/3/2018, đơn vị tham gia đấu giá đến mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Phòng Kế toán - Tài chính và xem hóa chất tại Kho của Nhà máy.

- Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00, ngày 20/3/2018, các đơn vị tham gia đấu giá nộp hồ sơ năng lực tại Phòng Quản trị.

- Từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00, ngày 21/3/2018, Nhà máy thông báo công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá trên bảng tin, cổng Nhà máy.

- Từ 8 giờ 00 đến 14 giờ 00, ngày 22/3/2018, các đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp phiếu đăng ký đấu giá và tiền đặt trước tại Phòng Kế toán - Tài chính.

- Nhà máy tổ chức buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá hồi 14 giờ 05, ngày 22/3/2018 tại Phòng họp số 1, tầng 2, nhà A4 của Nhà máy.

7. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xin liên hệ: Phòng Quản trị - Nhà máy In tiền quốc gia (30 Phạm Văn Đồng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội).

Điện thoại: 024.37547653.

Trân trọng kính mời!