Đấu giá lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: