Đấu giá Hệ thống đường ống, giếng khoan tại KĐT Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau phối hợp cùng Sở xây dựng Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản như sau: