Đấu giá Công trình xây dựng; máy móc thiết bị, phương tiện vận tải

(BĐT) - Công ty CIDV thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản: Công trình xây dựng; máy móc thiết bị, phương tiện vận tải; đàn bò và đồng cỏ, hệ thống tưới nhỏ giọt Isarel, thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai. Tọa lạc tại: xã Đăk Yă và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm: 702.845.900.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ hai tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng). Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tiền đặt trước 10%: 70.284.590.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, hai trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi ngàn  đồng).

Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 30/12/2016.

Thời hạn đăng ký mua HS, nộp khoản tiền đặt trước kể từ ngày ra thông báo này đến hết 16h00, ngày 28/12/2016, xem TS ngày 28/12/2016.

Liên hệ: VP Công ty CIDV, 105D Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT: 08. 38.565.823, 0983 789 345 (Mr. Minh).