Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần In Trần Phú

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Trần Phú do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần In Trần Phú

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giới thiệu về doanh nghiệp: In ấn; Dịch vụ liên quan đến in ấn; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;…

Vốn điều lệ: 283.246.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 5.664.920 cổ phần

Giá trị cổ phần đấu giá 

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 25/05/2018

Giá khởi điểm:      11.80010.800 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  10

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 5.664.920 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 5.664.920 cổ phần

Ngày phát hành:  25/05/2018