Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Giới thiệu về doanh nghiệp: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng nhà các loại; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; Sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, bán buôn vật liệu …

Vốn điều lệ 26.535.500.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá      193.777     

Lần đấu giá 3

Thời gian đấu giá 15/03/2017

Giá khởi điểm       100.000

Số mức giá  1

Bước khối lượng   0

Bước giá     100

Khối lượng tối thiểu       193.777

Khối lượng tối đa 193.777

Ngày phát hành   15/03/2017