Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

- Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc

- Địa chỉ: 143 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng; Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển các dự án bất động sản; ...

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 280.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 280.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/02/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/03/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/03/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 28/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/03/2016 đến 16 giờ ngày 07/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/03/2016 đến ngày 04/04/2016

Tài liệu đính kèm