Đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên

(BĐT) - Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-BVPX ngày 21/3/2018 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt Kế hoạch đầu thầu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2018. Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên thông báo cụ thể như sau:

Tên gói thầu: Đấu thầu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2018.

Giá gói thầu khởi điểm: 300.000.000 đồng/ 01 năm (Ba trăm triệu đồng).

Giá khởi điểm 1 tháng: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu đồng).

Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.

Địa điểm và thời gian bán hồ sơ:

Địa điểm bán hồ sơ: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Thời gian bán hồ sơ: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 30/3/2018 đến 09 giờ 00 phút, ngày 10/4/2018.

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Thời gian nộp hồ sơ: Trước 09 giờ 00, ngày 10/4/2018.

Số tiền bảo lãnh: 3.000.000 đồng.

Địa điểm và thời gian tổ chức đấu thầu giá:

Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên. Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Thời gian tổ chức đấu thầu giá: 09 giờ 10 phút, ngày 10/4/2018.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 091.4342.162.