Đấu giá Cho thuê mặt bằng tại khối Bông Hoa thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng

(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Quảng trường TP. Đà Lạt thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

Thông tin cụ thể của gói đấu giá: 318.233 đồng/ m2/ năm (Ba trăm mười tám ngàn, hai trăm ba mươi ba đồng, trên một mét vuông, trên một năm).

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Văn phòng Ban Quản lý dự án Quảng trường TP. Đà Lạt; Quảng trường Lâm Viên, Đường Trần Quốc Toản, Phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 02633.533440; Fax: 02633.533440.

Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Thời gian đóng nhận hồ sơ: 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Thời gian tổ chức mở hồ sơ: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Bảo đảm dự đấu giá: 10.000.000 (Mười triệu đồng) bằng hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Chi tiết xin liên hệ: Tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Quảng trường TP. Đà Lạt.