Đấu giá bể thép đen tại Hà Nội

(BĐT) - Hội đồng đấu giá Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần thông đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Hội đồng đấu giá Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần. Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần. Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Tên tài sản đấu giá: Bể thép đen cấp 5 loại 25 m3 đã có quyết định xử lý. Giá khởi điểm tài sản đấu giá là: 120.285.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Giá không có thuế Giá trị gia tăng.

4. Xem tài sản tại: Các đơn vị thuộc Cục Vận tải.

5. Tiền mua hồ sơ mời đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ mời đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ; tiền đặt trước: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

6. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Ngày 18/6/2018 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian xem tài sản đấu giá (nếu có nhu cầu): Trong 02 ngày, từ ngày 19/6/2018 đến ngày 20/6/2018 (trong giờ hành chính).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 30 ngày 18/6/2018, đơn vị muốn mua tài sản đấu giá có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp đến Cục Vận tải để được hướng dẫn, mua hồ sơ.

9. Thời gian nộp hồ sơ dự đấu giá: Ngày 25/6/2018 (trong giờ hành chính).

10. Mở hồ sơ, xét, lựa chọn Nhà đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 26/6/2018, tại Phòng giao ban/ Cục Vận tải.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

12. Địa điểm: Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần/ Bộ Quốc phòng - Số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Điện thoại 069.536.316.