Đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang

Địa chỉ: Số 50+52 lô F3, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.866558                        Fax: 0297.860654

Ngành nghề kinh doanh chính:

           Xây lắp công trình bưu điện; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng, (tương đương 50.000 cổ phần , mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần)

           Trong đó: Cổ phần do VNPT nắm giữ: 20.000 cổ phần chiếm 40,0% vốn điều lệ.

Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô, trong đó số lượng cổ phần của 1 lô: 20.000 cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 5.515.461.539 đồng (Năm tỷ năm trăm mười lăm triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn năm trăm ba mươi chín đồng).

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang do VNPT ban hành.

Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn – Hà Nội (SHS)

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

           + Thời gian:        08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 30/11/2017 đến ngày 08/12/2017

           + Địa điểm:         Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 18/12/2017.

Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần.

Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ 19/12/2017 đến 21/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Địa điểm công bố thông tin: VNPT, HNX, SHS.

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 08h30 ngày 27/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

           + Thời gian:        09h00 ngày 27/12/2017.

           + Địa điểm:         Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 28/12/2017 đến 06/01/2018 (hoặc từ 04/01/2018 đến 10/01/2018 trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh).

Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.