Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Kinh doanh các loại mỹ phẩm; xuất nhập khẩu trực tiếp mỹ phẩm; xuất nhập khẩu kinh doanh hàng phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng; Kinh doanh các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh ngành hoá mỹ phẩm;....

Vốn điều lệ: 80.630.390.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     588.816 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 29/12/2017

Giá khởi điểm:      32.100 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 588.816 cổ phần 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:         588.816 cổ phần

Ngày phát hành:  29/12/2017