VEAM tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

(BĐT) - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đang tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty. VEAM có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các loại động cơ, máy nông nghiệp, sản xuất các loại linh kiện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ…

Vốn điều lệ dự kiến của Công ty cổ phần là 13.288 tỷ đồng, trong đó, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 4.783 tỷ đồng (chiếm 36%), với số lượng nhà đầu tư chiến lược tối đa là 3 nhà đầu tư. Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược từ ngày 5/9 -15/9/2016.

Theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thì nhà đầu tư này phải là tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có tư cách pháp nhân độc lập đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không vi phạm pháp luật; có tối thiểu 3 năm hoạt động hoặc đầu tư vào doanh nghiệp có cùng ngành nghề hoạt động với VEAM; có khả năng hỗ trợ VEAM trong tiêu thụ sản phẩm…                 

Trung Hiếu