Tổng công ty 36 chào bán cổ phiếu bằng mệnh giá

(BĐT) - Ngày 14/4, Tổng công ty 36 - Công ty TNHH MTV (Bộ Quốc phòng) thực hiện đấu giá 4,3 triệu cổ phần (CP) ra công chúng với giá khởi điểm bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Dự kiến sau khi cổ phần hóa, Công ty có vốn điều lệ 430 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa số cổ phần chào bán. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 17,2 triệu CP, chiếm 40% vốn điều lệ; CP bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 3,3 triệu CP, chiếm 7,79% vốn điều lệ; CP bán cho nhà đầu tư chiến lược là 18,15 triệu CP, chiếm 42,21% vốn điều lệ; CP bán đấu giá công khai 4,3 triệu CP, chiếm 10% vốn điều lệ.

Tổng công ty 36 hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, đầu tư hạ tầng… Theo bản công bố thông tin của Công ty, 9 tháng đầu năm 2015 doanh nghiệp đạt 46,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

                

Trâm Anh

Tin liên quan