Tổng công ty 319 trượt thầu vì không tự chủ về tài chính

(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định số 822/QĐ-SNN (QĐ822) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Xây dựng và lắp đặt trang thiết bị cho toàn bộ Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống công trình hồ chứa nước SaLuon, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Gói thầu số 03 thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – khoản vay bổ sung số 3173-VIE (SF) ký ngày 23/1/2015 giữa Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam.

Theo QĐ822, không có nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 03; đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã đề nghị hủy thầu theo Công thư ngày 27/6/2016 của nhà tài trợ ADB.

Bên mời thầu là Ban QLDA Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có 2 nhà thầu nộp HSDT, gồm: Công ty CP Đầu tư Xây lắp Tây Hồ và Tổng công ty 319. Giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu của 2 nhà thầu trên lần lượt là hơn 27.186 triệu đồng và gần 28.828 triệu đồng; không có nhà thầu nào có thư giảm giá. Ở bước đánh giá sơ bộ, nhà thầu Tổng công ty 319 đã bị loại vì nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước, có nhận vốn từ Nhà nước nên không đảm bảo tự chủ về tài chính theo quy định của nhà tài trợ ADB. Vì thế, chỉ có nhà thầu Công ty CP Đầu tư Xây lắp Tây Hồ được đưa vào đánh giá chi tiết, với tổng giá đánh giá là gần 27.600 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua hậu kiểm năng lực thực hiện hợp đồng, nhà thầu Công ty CP Đầu tư Xây lắp Tây Hồ bị đánh giá là không đáp ứng các tiêu chí về năng lực kinh nghiệm theo quy định của nhà tài trợ ADB và hồ sơ mời thầu nên bị loại.

Như vậy, trong vai là doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty 319 dù là một doanh nghiệp mạnh của Bộ Quốc phòng cũng sẽ gặp khó khăn, thậm chí là “không có cửa thắng” khi tham gia các dự án sử dụng vốn ODA có yêu cầu là nhà thầu tham dự phải bảo đảm tự chủ về tài chính.

Tuấn Dũng