TCT sắp trả cổ tức đợt 2/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, tỷ lệ 3%, vào ngày 19/10 tới.
TCT sắp trả cổ tức đợt 2/2017

Ngày thanh toán dự kiến là 30/10. Trước đó, TCT chia cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 55% trong năm 2017, bao gồm 27% cổ tức đợt 1 năm 2017 và 28% đợt 2 năm 2016. Với đợt chia 3% sắp tới, TCT chia cổ tức tổng cộng 30% bằng tiền cho năm 2017 (năm 2016 chia 45%). Dự kiến, năm 2018, Công ty duy trì mức cổ tức 30%.

Giá cổ phiếu TCT ngày 3/10 là 61.900 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tại mức giá này, với mức cổ tức bình quân 30%/năm, tỷ suất cổ tức TCT là 4,8%.


ĐTCK