SLS: cổ đông muốn đặt kế hoạch kinh doanh cao

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Mía đường Sơn La (SLS), do quý I/2016 Công ty đạt hơn 47,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 393% so với cùng kỳ năm ngoái, nên cổ đông đề nghị HĐQT tăng kế hoạch kinh doanh năm nay cao hơn phương án trình đại hội. 
SLS: cổ đông muốn đặt kế hoạch kinh doanh cao

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT của SLS Đặng Việt Anh cho rằng, sản lượng đường Công ty sản xuất/năm có hạn, lợi nhuận của các quý phụ thuộc vào số lượng và giá bán sản phẩm ra thị trường, nên không thể lấy kết quả kinh doanh của một quý để tính bình quân cho cả năm.

Trên cơ sở giải trình trên của lãnh đạo SLS, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính chuyển đổi (từ 1/1/2016 - 30/6/2016) do HĐQT trình với 482 tỷ đồng doanh thu, 60,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cổ tức 60% (40% bằng tiền, còn lại bằng cổ phiếu). 

Theo H.Hòe
ĐTCK