SHS: lợi nhuận quý II hơn 26 tỷ đồng

Trong quý II/2016, doanh thu và lợi nhuận của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
SHS: lợi nhuận quý II hơn 26 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu hoạt động quý II/2016 đạt hơn 122 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính đạt 48,3 tỷ đồng, tăng 50%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 37 tỷ đồng, tăng 23%; doanh thu từ mảng môi giới và tư vấn đầu tư đạt 34,3 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của SHS trong quý II/2016 giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả, Công ty lãi ròng hơn 26 tỷ đồng, tăng 55% so với quý II/2015.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, SHS đạt doanh thu xấp xỉ 220 tỷ đồng và lãi ròng hơn 38 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 32% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Tại thời điểm 30/6/2016, tài sản ngắn hạn của SHS có giá trị 3.616 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó lượng tiền và tương đương tiền tăng thêm 345 tỷ đồng (+130%).

Theo Anh Việt
ĐTCK