Samco báo lãi 6 tháng tăng trưởng 40%

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính bán niên 2018 của Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), doanh thu thuần 6 tháng 2018 đạt 2.454 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 312 tỷ đồng, tăng trưởng 40%.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tăng trưởng lợi nhuận của Samco đến từ khoản lợi nhuận đột biến hơn 203,8 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết. Cùng kỳ 2017, khoản lợi nhuận này chỉ ở mức 12 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý II/2018, tổng tài sản của Tổng công ty đạt 6.394 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 43%, tương đương 2.763 tỷ đồng.

 

Thế Anh