Quảng Bình: Chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở phía Bắc kênh Phóng Thủy

(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang - Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An vừa được chỉ định thầu thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phóng Thủy.
Quảng Bình: Chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở phía Bắc kênh Phóng Thủy

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất thứ hai có quy mô lớn mà Liên danh nhà đầu tư này trúng thầu. Đầu tháng 3/2018, Liên danh từng trúng thầu Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Quảng Bình, Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phóng Thủy có tổng chi phí trên 485,235 tỷ đồng với quy mô 9,9 ha. Thời gian thực hiện Dự án là 48 tháng, trong đó đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 18 tháng. Giá trị tiền sử dụng đất tối thiểu mà nhà đầu tư trúng thầu phải nộp ngân sách nhà nước là 75,738 tỷ đồng. Giá trị tiền nộp ngân sách nhà nước tối thiểu là 1,225 tỷ đồng.

Trong cả hai dự án nêu trên, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang đều là nhà đầu tư đứng đầu Liên danh. Không chỉ với tư cách nhà đầu tư, Xuân Quang còn được biết đến là một nhà thầu “quen” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đã trúng khá nhiều gói thầu xây lắp.   

Ngọc Minh