Ông Bùi Quang Tiên được giao phụ trách HĐQT BIDV

Với việc ông Bùi Quang Tiên thay ông Trần Anh Tuấn phụ trách HĐQT, BIDV vẫn khuyết chức danh Chủ tịch ngân hàng.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) vừa công bố thông tin liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT). Theo đó, ông Bùi Quang Tiên đã được bầu phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022, kể từ ngày 1/5.

Ông Tiên là nhân sự thay thế cho vị trí của ông Trần Anh Tuấn, người phụ trách HĐQT vừa có đơn xin từ nhiệm và được thông qua trước đó. Với quyết định này, hiện BIDV vẫn bỏ trống ghế Chủ tịch HĐQT, kể từ khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu tháng 9/2016.

Ông Bùi Quang Tiên, sinh năm 1959, được bầu vào HĐQT BIDV từ năm 2017 và là người đại diện cho 30% vốn Nhà nước tại ngân hàng này. Trước khi làm việc tại BIDV, ông công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ năm 1982 và làm Vụ trưởng Thanh toán từ năm 2008 đến hết tháng 4/2016.

BIDV hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất và có sở hữu Nhà nước cao nhất khi tính đến cuối quý I/2018, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 1,22 triệu tỷ đồng, với sở hữu của Nhà nước hơn 95%.


Vnexpress