NDN nâng tỷ lệ trả cổ tức 2017 lên 15%

(BĐT) - CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã CK: NDN) vừa công bố tờ trình chia cổ tức 2017 tỷ lệ 15%.

Năm 2017, Công ty đạt lãi gần 86 tỷ đồng, vượt 124% kế hoạch đề ra. Do đó, HĐQT Công ty đã nâng mức cổ tức lên 15% thay cho tờ trình cũ với mức cổ tức 8%.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 280 tỷ đồng (tăng 12%), lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng (giảm 7%), tỷ lệ chia cổ tức dự kiến đạt 16%.

HĐQT cũng thống nhất mua lại 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 2018. Phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với số lượng đặt mua hàng ngày từ 30.000 – 100.000 cổ phiếu. Nguyên tắt xác định giá là giá bình quân 60 phiên giao dịch, tức khoảng 11.165 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến ngày 24/3 tới đấy, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.

H.H