Lãnh đạo Xổ số kiến thiết Gia Lai thu nhập 36,6 triệu đồng/tháng

(BĐT) - 6 tháng đầu năm 2016, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai báo lãi 14 tỷ đồng, giảm 545 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015. 

Doanh thu kinh doanh xổ số trong kỳ của Công ty đạt 180,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ xổ số truyền thống (179,7 tỷ đồng), chỉ có 772 triệu đồng doanh thu đến từ xổ số bóc. Từ đầu năm đến nay, Công ty hoàn toàn không vay nợ ngắn và dài hạn.

Căn cứ báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp có thể thấy, mức thu nhập bình quân năm 2015 của người lao động của Công ty tương đối cao, đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng, trong khi kế hoạch đề ra là 11,7 triệu đồng/người/tháng.

Mức thu nhập của người quản lý của Công ty năm 2015 ở mức 36,6 triệu đông/người/tháng, vượt 44,66% kế hoạch đề ra (25,3 triệu đồng/tháng).

Năm 2016, Xổ số kiến thiết Gia Lai đặt kế hoạch thu nhập bình quân 12,6 triệu đồng/người/tháng, trong đó lương bình quân viên chức quản lý ước đạt 26,2 triệu đồng/người/tháng. Mức kế hoạch này thấp hơn con số thực hiện năm 2015.

Minh Thư