Doanh thu 5 tháng của GENCO 3 đạt 15,835 tỷ, thực hiện 42% kế hoạch năm

Sau 5 tháng, GENCO 3 thực hiện được 41% kế hoạch sản lượng điện và 42% kế hoạch doanh thu cả năm.
Doanh thu 5 tháng của GENCO 3 đạt 15,835 tỷ, thực hiện 42% kế hoạch năm

Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) cho biết tháng 5 đạt sản lượng điện 2,9 tỷ kWh, lũy kế 5 tháng đạt 14,8 tỷ kWh. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc (HTPT) là 13,4 tỷ kWh, đạt 40,7% kế hoạch năm.

Trong tháng 5, các nhà máy nhiệt điện của tổng công ty được huy động tương đối cao. Sau 5 tháng, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt 107% kế hoạch, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp đạt 129% kế hoạch.

Theo đó, doanh thu lũy kế 5 tháng đạt 15,835 tỷ đồng, thực hiện 42% kế hoạch năm.

Các Nhà máy điện (NMĐ) Phú Mỹ (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4), Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Vĩnh Sơn - Sông Hinh tham gia chào giá bình thường. Các NMĐ Ninh Bình, Bà Rịa, Sê San 3A tham gia gián tiếp thị trường điện.

Về hoạt động đầu tư, GENCO 3 tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, NMNĐ Thái Bình và Thủy điện Thượng Kon Tum. Tổng công ty đã tổ chức nghiệm thu cấp FAC cho Tổ máy 1 và hạng mục dùng chung Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, phát hành chứng chỉ FAC vào ngày 17/5.

Doanh thu 5 tháng của GENCO 3 đạt 15,835 tỷ, thực hiện 42% kế hoạch năm - ảnh 1
Các dự án Điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Thuận và Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn tiếp tục được tổng công ty quan tâm xúc tiến đầu tư.

Trong tháng 6, tổng công ty dự kiến ghi nhận sản lượng điện sản xuất là 3,3 tỷ kWh, trong đó các đơn vị HTPT đạt 2,9 tỷ kWh, các CTCP đạt 322 triệu kWh.


NDH